Другой город?

Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України з використанням книжок (TIR-карнетів) МДП

Розділ: Митні Режими Та Їх Особливості

Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП

Наказ Державної митної служби України
від 21 листопада 2001 року N 755

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2001 р. за N 1036/6227

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державної митної служби України
 від 5 березня 2004 року N 172,
 від 26 липня 2004 року N 546,
 від 5 січня 2005 року N 3,
 від 1 серпня 2006 року N 657,
 від 29 жовтня 2009 року N 1034,
 від 3 березня 2010 року N 190,
 від 19 жовтня 2010 року N 1243,
 від 18 травня 2011 року N 399

У зв’язку з унесенням Адміністративним комітетом Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення змін та доповнень до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (далі — Конвенція МДП) 1975 р., зміною структури митних органів України та підписанням Угоди між Державною митною службою України й Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України від 30.07.99 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (далі — Порядок), що додається.

2. Уповноважити регіональні митниці, митниці здійснювати митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (далі — книжка МДП), відповідно до цього Порядку.

3. Установити, що митниці, у зоні діяльності яких узято на облік перевізників (власників транспортних засобів), які перевозять товари та інші предмети із застосуванням книжки МДП, мають право здійснювати видачу Свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками й пломбами.

4. Управлінню організації митного контролю (Терещенко С. С.) та Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню справами (Карпенко В. П.) після державної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити тиражування й розсилку цього наказу в митні органи.

6. Управлінню аналізу, прогнозування та зв’язків з громадськістю (Козик Л. Г.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

7. Начальникам регіональних митниць, митниць організувати доведення вимог цього наказу до відома всіх перевізників (власників транспортних засобів), які перевозять товари та інші предмети із застосуванням книжки МДП.

8. Наказ Державного митного комітету України від 06.03.95 N 83, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.95 за N 81/617, накази Державної митної служби України від 09.06.98 N 331, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.06.98 за N 404/2844, та від 21.07.99 N 445, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.08.99 за N 535/3828, уважати такими, що втратили чинність.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

Перший заступник
Голови Служби 

О. Б. Єгоров 
ПОГОДЖЕНО:   
Президент Асоціації міжнародних
 автомобільних перевізників України 

Л. М. Костюченко 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 21 листопада 2001 р. N 755
(в редакції наказу Державної митної служби України
від 5 березня 2004 р. N 172) Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2001 р. N 1036/6227 

ПОРЯДОК
РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ МИТНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КНИЖКИ МДП

(У тексті Порядку слова «і митних зборів» виключено згідно з наказом Державної митної служби України від 19 жовтня 2010 року N 1243)

 Цей Порядок визначає умови виконання міжнародних дорожніх перевезень (далі — МДП), правила допущення українських перевізників до системи МДП, порядок оформлення книжки МДП на вантажі, що перевозяться між митницями з дотриманням вимог виконання МДП, відповідальність перевізника й гарантійного об’єднання в разі їх порушення.

1. Терміни вживаються в цьому Порядку в такому значенні:

вантажне місце — кінцевий продукт операцій з упаковування вантажу, що складається з пакувального комплекту та його вмісту й підготовлений до перевезення;

вантажний маніфест книжки МДП — графи 9 — 12 в невідривному листку N 1 / N 2 жовтого кольору, відривних листках N 1 білого кольору й відривних листках N 2 зеленого кольору книжки МДП, в яких зазначаються відомості про товар (вантаж);

великоваговий чи громіздкий вантаж — будь-який великоваговий чи громіздкий предмет, що за характером, вагою та розміром звичайно не перевозиться в закритому транспортному засобі чи закритому контейнері;

власник або володілець транспортного засобу — фізична або юридична особа, що володіє майновими правами на транспортний засіб на підставі відповідних документів;

гарантійне об’єднання — національна організація в системі МДП, уповноважена Міжнародним союзом автомобільного транспорту (Швейцарія) (далі — МСАТ) здійснювати видачу книжок МДП перевізникам і визнана митним органом договірної сторони як гарант сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) за товари, що перевозяться на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення 1975 року (далі — Конвенція МДП);

декларант — юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон України;

держатель книжки МДП — юридична або фізична особа, яка допущена до виконання перевезень на умовах Конвенції МДП у порядку, передбаченому національним законодавством країни, де зареєстрований перевізник, і яка придбала право користування книжкою МДП у гарантійному об’єднанні, реквізити якого зазначено в розділі 3 титульної сторінки книжки МДП;

договірна сторона — країна, що приєдналася до Конвенції МДП і визнала її чинність відповідно до національного законодавства;

дорожньо-транспортна пригода (далі — ДТП) — подія, що сталася під час руху транспортного засобу й унаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки;

завершення МДП — закінчення перевезення на умовах Конвенції МДП усіх товарів або їх частини (доставка товарів в зону митного контролю митниці призначення, зазначеної в книжці МДП);

консолідований вантаж — вантаж, що перевозиться одним транспортним засобом і складається з декількох партій товарів, призначених різним одержувачам;

контейнер — знімні клітка, цистерна, кузов чи інше подібне обладнання, об’ємом не менше одного кубічного метра;

країна відправлення — країна, на території якої розташована митниця відправлення й починається МДП;

країна призначення — країна, на території якої розташована митниця призначення й завершується МДП;

митний перевізник — підприємство — резидент України, яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому передбачених пунктами 1, 2 і 4 статті 161 Митного кодексу України заходів гарантування доставки товарів (вантажів) у митницю призначення й має відповідну ліцензію;

митниця місця відправлення (далі — митниця відправлення) — будь-яка митниця договірної сторони, у якій починається перевезення на умовах Конвенції МДП усіх товарів або їх частини;

митниця місця призначення (далі — митниця призначення) — будь-яка митниця договірної сторони, у якій закінчується перевезення на умовах Конвенції МДП усіх товарів або їх частини;

надзвичайні або невідворотні обставини чи події — стихійне лихо (пожежа, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне природне явище, зокрема таке, як замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів); військові дії чи надзвичайний стан у регіоні, через який пролягає шлях транспортного засобу, що перевозить товар; страйк; злочинні дії третіх осіб, спрямовані проти перевізника, транспортного засобу чи товару, що перевозиться цим транспортним засобом; пригода за участю транспортного засобу, що перевозить вантаж, яка спричинила повне чи часткове пошкодження транспортного засобу або повну чи часткову втрату вантажу; неможливість подальшого руху транспортного засобу, коли зсув, пошкодження або розпакування вантажу створює небезпеку чи загрозу дорожньому руху, життю чи здоров’ю громадян або навколишньому середовищу; інші схожі за характером обставини чи події;

операція МДП — перевезення на умовах Конвенції МДП територією України — з митниці відправлення або проміжної митниці в митницю призначення або проміжну митницю;

особа — фізична чи юридична особа;

перевезення із заміною тягача — перевезення товару тягачем з причепом із заміною тягача в зоні митного контролю на території пункту пропуску;

перевезення на умовах Конвенції МДП — перевезення товару з митниці відправлення в митницю призначення з дотриманням процедури, установленої Конвенцією МДП;

посадова особа митного органу — працівник митного органу (регіональної митниці, митниці), на якого Митним кодексом та іншими законами України покладено безпосереднє здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів;

припинене МДП — перевезення товару на умовах Конвенції МДП, що не було завершене;

причіп — немеханічний транспортний засіб, призначений для руху тільки в з’єднанні з транспортним засобом. До цього виду транспортних засобів належать також напівпричепи, причепи-розпуски та платформи;

проміжна митниця — будь-яка митниця договірної сторони, через яку транспортний засіб, зчеп транспортних засобів в’їжджає на територію договірної сторони або виїжджає з неї в процесі перевезення вантажів на умовах Конвенції МДП;

система МДП — сукупність інститутів міжнародної фінансової гарантії, умов допущення транспортних засобів і контейнерів до перевезень товару на умовах Конвенції МДП, взаємного визнання митних забезпечень країнами — учасницями Конвенції МДП;

товаротранспортні документи — документи, за якими здійснюється переміщення товарів та транспортних засобів і які містять відомості про ці товари та транспортні засоби. До основних товаротранспортних документів належать товаротранспортна накладна, коносамент тощо;

транспортний засіб — механічний дорожній транспортний засіб, а також будь-який причіп, призначений для буксирування механічним дорожнім транспортним засобом;

тягач — механічний дорожній транспортний засіб, який за своїми конструкцією та оснащенням призначений для буксирування причепа чи платформи.

2. Загальні положення

2.1. Дія Конвенції МДП поширюється на перевезення товарів, які виконуються без проміжного перевантаження останніх, з митниці відправлення в митницю призначення транспортними засобами, зчепами дорожніх транспортних засобів або в контейнерах з перетином одного чи декількох кордонів за умови, що все МДП чи його частина від початку й до кінця здійснюється автомобільним транспортом.

2.2. Товари, що перевозяться на умовах Конвенції МДП запломбованими транспортними засобами, зчепами транспортних засобів або в запломбованих контейнерах, як правило, звільняються від митного огляду в проміжних митницях і митне оформлення їх здійснюється першочергово в спрощеному порядку.

Митний огляд товарів і транспортних засобів, що здійснюють їх перевезення на умовах Конвенції МДП, проводиться відповідно до статей 41, 55, 62, 63, 75 Митного кодексу України у таких випадках:

за наявності оперативної інформації митниць, підрозділів з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, правоохоронних органів про те, що в транспортному засобі містяться предмети контрабанди або предмети, які безпосередньо є об’єктами порушення митних правил і заборонені до ввезення на митну територію України;

якщо товаротранспортні документи містять суперечливі дані про товари;

якщо виникає розбіжність між даними, зазначеними в товаротранспортних документах, і результатами зважування транспортного засобу;

при потребі уточнення кодування товарів при ввезенні їх на митну територію України, якщо це уточнення може вплинути на порядок пропуску цих товарів через державний кордон України;

якщо в ході митного огляду транспортного засобу кінологічною службою виникає підозра в наявності у вантажному відділенні транспортного засобу наркотичних речовин.

Митний огляд товарів і транспортних засобів може проводитися тільки в присутності особи, яка їх переміщує через митний кордон України.

За результатами митного огляду завжди складається акт про проведення митного огляду товарів за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 N 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами). Один примірник акта про проведення митного огляду товарів обов’язково видається перевізнику. При цьому в графі 16 відривних листків N 1 білого кольору і N 2 зеленого кольору книжки МДП робиться відмітка про накладене митне забезпечення, яка завіряється відбитком особистої номерної печатки (далі — ОНП) і підписом посадової особи митного органу, що здійснила митний огляд товарів. Відомості про раніше накладене митне забезпечення в графі 16 перекреслюються.

(абзац дев’ятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Державної митної служби України від 29.10.2009 р. N 1034,
 від 03.03.2010 р. N 190)

2.3. Положення Конвенції МДП не є перепоною для застосування державними органами в межах їх повноважень обмежень, що випливають із міркувань державної безпеки, а також для здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей.

2.4. Книжка МДП складається з чотирьох сторінок обкладинки, невідривного листка N 1 / N 2 жовтого кольору й невідривного корінця N 1 / N 2 жовтого кольору, відривних листків N 1 білого кольору й невідривних корінців N 1 білого кольору, відривних листків N 2 зеленого кольору (включаючи їх відривні частини з графами 18 — 28) і невідривних корінців N 2 зеленого кольору, а також бланка Протоколу книжки МДП (Proces-verbal de constat) жовтого кольору. Відривні листки N 1 і N 2 та невідривні корінці N 1 і N 2 використовуються в кожній країні (відправлення, транзиту й призначення) у різних комбінаціях. Як правило, книжки МДП складаються з 4, 6, 14 або 20 листків і призначені для застосування при перевезенні товарів через території декількох держав.

2.5. Книжка МДП друкується французькою мовою, за винятком першої (титульної) сторінки обкладинки, яка друкується англійською та французькою мовами, і невідривного листка N 1 / N 2 та Правил користування книжкою МДП на третій сторінці обкладинки, які друкуються англійською мовою, або мовою держави — учасниці Конвенції МДП. Крім того, до книжки МДП можуть бути додані додаткові аркуші з перекладом друкованого тексту мовами держав — учасниць Конвенції МДП.

2.6. Гарантійне об’єднання встановлює строк дії книжки МДП, який не може бути продовжений. Якщо книжка МДП була прийнята до оформлення митницею відправлення в останній день строку її дії чи до цієї дати, то вона є дійсною до завершення перевезення на умовах Конвенції МДП.

3. Умови виконання операції МДП

3.1. На умовах операції МДП здійснюється перевезення митною територією України товарів, не заборонених законодавством України для переміщення через її територію.

3.2. Операція МДП виконується за умови, що товари перевозяться транспортними засобами за наявності свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками й пломбами (далі — Свідоцтво про допущення) (додаток 1) (за винятком перевезень великовагових чи громіздких вантажів), а товари, що перевозяться в контейнерах, — Свідоцтва про допущення контейнера до перевезення вантажів під митними печатками й пломбами за типом конструкції чи Свідоцтва про допущення контейнера до перевезення вантажів під митними печатками й пломбами, виданого на будь-якому етапі після виготовлення контейнера.

3.3. Держатель книжки МДП, який здійснює МДП і прибуває в Україну з іншої країни, або держатель книжки МДП, який здійснює МДП і виїжджає за кордон, повинен мати:

а) реєстраційні документи на транспортний засіб і посвідчення водія, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух (Відень, 1968);

б) на транспортному засобі — реєстраційний номерний знак, літери якого відповідають латинському алфавітові, прямокутні таблички з надписом «TIR«, що відповідають вимогам статті 16 Конвенції МДП, а також розпізнавальний знак держави, у якій зареєстровано цей транспортний засіб;

в) Свідоцтво про допущення.

3.4. Якщо при ввезенні в Україну з метою транзиту товару сума податків і зборів (обов’язкових платежів), що підлягає сплаті в разі його випуску у вільний обіг на митній території України, перевищує розмір гарантії (тобто суму, еквівалентну 50000 доларів США в національній валюті України в перерахунку за курсом, установленим Національним банком України на день подання книжки МДП до оформлення), то операція МДП проводиться відповідно до норм статті 23 Конвенції МДП і частини першої статті 165 Митного кодексу України. 

(пункт 3.4 в редакції наказів Державної
 митної служби України від 26.07.2004 р. N 546,
 від 01.08.2006 р. N 657)

3.5. При транзиті товарів через митну територію України може застосовуватись один з таких заходів гарантування доставки товарів у митницю призначення, крім перевезення на умовах МДП:

а) надання власником або володільцем товарів (уповноваженою ним особою) гарантій митним органам;

б) охорона й супроводження товарів митними органами;

в) перевезення товарів митним перевізником.

4. Особливості оформлення книжки МДП

4.1. Якщо у вантажному маніфесті книжки МДП недостатньо місця для внесення даних про всі товари, що перевозяться на умовах Конвенції МДП, то до всіх відривних листків держателем книжки МДП прикріплюються додаткові листки (комерційні документи). У додаткових листках (комерційних документах) обов’язково наводяться відомості про товари відповідно граф 9 — 11 невідривного листка N 1 / N 2 і відривних листків N 1 та N 2. Додаткові листки (комерційні документи) завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, уповноваженої на митне оформлення товарів, що переміщуються на умовах Конвенції МДП. До графи 8 усіх відривних листків книжки МДП уносяться дані про кількість таких додаткових листків.

4.2. Рішення про кількість книжок МДП, які повинні бути оформлені для перевезення товару зчепом транспортних засобів або в декількох контейнерах, навантажених на один транспортний засіб або зчеп транспортних засобів, погоджується митницею відправлення.

4.2.1. Одна книжка МДП може оформлюватись як на один транспортний засіб, так і на зчеп транспортних засобів або на декілька контейнерів, навантажених на один транспортний засіб чи на зчеп транспортних засобів (у цьому разі вантажний маніфест книжки МДП повинен містити дані про вміст кожного транспортного засобу або кожного контейнера).

4.2.2. Якщо кількість відривних листків книжки МДП недостатня для здійснення перевезення на умовах Конвенції МДП, то в таких випадках перша частина МДП закінчується відповідно до положень статей 18 і 28 Конвенції МДП, а на решті МДП використовується нова книжка МДП, яка повинна бути прийнята до оформлення тією ж митницею, яка засвідчила завершення попередньої операції МДП. При цьому попередня книжка МДП закривається в порядку, визначеному в главі 7 цього Порядку, а відкриття нової книжки проводиться відповідно до глави 8 Порядку. Для відображення цих фактів у книжках МДП потрібно зробити відповідні записи:

у графі «Для службового користування» відривного листка N 1 книжки МДП, що відкривається, і в графі 5 невідривного корінця N 1 зазначається: «МДП продовжено. Попередня книжка МДП N …»;

у графі «Для службового користування» відривного листка N 2 книжки МДП, що закривається, і в графі 5 невідривного корінця N 2 зазначається: «МДП продовжено за книжкою МДП N …».

Дані про закриття попередньої книжки МДП та відкриття нової книжки МДП заносяться до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі — ЄАІС Держмитслужби України) посадовою особою митного органу в пункті пропуску протягом чотирьох годин з моменту оформлення книжок МДП.

4.3. При формуванні консолідованого вантажу на митній території України з метою вивезення за її межі держатель книжки МДП повинен повідомити митницю відправлення про свої наміри щодо довантаження транспортного засобу в іншій митниці. При цьому митне оформлення товару здійснюється відповідно до пункту 8.3 цього Порядку.

4.4. При надходженні консолідованого вантажу на митну територію України держатель книжки МДП повинен подати у проміжній митниці товаротранспортні документи на товар, який необхідно доставити в іншу митницю призначення. При цьому митне оформлення консолідованого вантажу здійснюється відповідно до пункту 7.5 цього Порядку.

4.5. Перевезення на умовах Конвенції МДП може здійснюватися через декілька митниць відправлення й митниць призначення в одній або декількох країнах тільки за умови, що загальна кількість митниць відправлення й митниць призначення не перевищуватиме чотирьох відповідно до статті 18 Конвенції МДП.

4.6. Книжка МДП може бути оформлена із застереженнями (чи без таких) або щодо порушень, що сталися під час переміщення товарів на умовах Конвенції МДП, або щодо втрати чи пошкодження вантажу (його частини) унаслідок ДТП. Застереження вносяться до графи 27 відривного листка N 2 і до графи 5 невідривного корінця N 2 книжки МДП та завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, яка вносила застереження. При цьому, у відповідних випадках, оформлюється Протокол книжки МДП (див. пункт 7 Правил заповнення книжки МДП (далі — Правила)).

Застереження можуть також стосуватися кількості й ідентифікаційних ознак вантажних місць, описів вантажів, їх ваги, накладених пломб, печаток або розпізнавальних знаків. Посадова особа митного органу повинна чітко викласти суть застереження й зробити відмітку про його наявність шляхом проставлення символу «R» у графі 5 невідривного корінця N 2.

4.6.1. Книжка МДП повинна бути оформлена без підчищень. Допускається внесення виправлень до книжки МДП особою, яка попередньо внесла ці дані, шляхом викреслення помилкових даних і внесення правильних. Ці виправлення перевіряються, завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митного органу. При цьому, у визначених Порядком випадках, держатель книжки МДП може вносити виправлення до графи 8 титульної сторінки, графи 7 листка N 1 / N 2 жовтого кольору, листка N 1 зеленого кольору й листка N 2 білого кольору книжки МДП. Виправлення повинні бути завірені посадовою особою митного органу згідно з вимогами цього Порядку. Посадова особа митного органу має право вносити виправлення до граф книжки МДП (крім випадків, визначених нижче) у разі потреби внесення додаткової та нової інформації при довантаженні або вивантаженні частини товару, проведенні заміни транспортного засобу, виконанні вантажних робіт у разі зміщення товару чи в разі ДТП та іншого, що передбачено цим Порядком.

Не дозволяється держателю книжки МДП та посадовим особам митного органу проводити виправлення в графах 2, 3, 4, 5 першої (титульної) сторінки обкладинки книжки МДП, графі 4 відривних листків, графах 2, 3, 5 Протоколу книжки МДП, який складається відповідно до статті 25 Конвенції МДП.

У разі складання протоколу про порушення митних правил, книжка МДП закривається та вилучається митницею, якщо вона містила підчищення, неналежні виправлення чи неправдиві дані або одержана незаконним шляхом.

4.6.2. Книжка МДП не приймається до оформлення, якщо:

абзац другий підпункту 4.6.2 вилучено 

(абзац другий підпункту 4.6.2 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 26.07.2004 р. N 546,
 абзац другий підпункту 4.6.2 вилучено
згідно з наказом Державної митної служби
 України від 01.08.2006 р. N 657,
 у зв’язку з цим абзаци третій — двадцять четвертий вважати
 відповідно абзацами другим — двадцять третім)

у графі 9 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено номер та строк дії Свідоцтва(в) про допущення;

у графі 10 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено розпізнавальний(і) номер(и) контейнера(ів);

у графі 3 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено держателя книжки, код за ЄДРПОУ — для українських юридичних осіб (номер Свідоцтва про допущення — для фізичних осіб), а також відсутні відбиток печатки й підпис відповідальної особи гарантійного об’єднання та підпис секретаря МСАТ у відповідних графах;

у графі 8 першої (титульної) сторінки обкладинки не зазначено державні номерні знаки транспортних засобів;

у графі 9 вантажного маніфесту (Manifeste de marchandises) аркушів книжки МДП не зазначено (в разі наявності) кількість вантажних відділень або контейнерів, розпізнавальних знаків та номерів вантажних місць або предметів;

у графі 10 вантажного маніфесту не зазначено число і рід вантажних місць чи предметів, що перевозяться в складі вантажу, відсутній опис товару;

у графі 11 вантажного маніфесту не проставлено вагу товару;

книжка МДП передана третій особі, яка здійснює перевезення товару, тобто дані, зазначені в графі 3 титульної сторінки обкладинки книжки МДП (назва юридичної особи або прізвище та ініціали фізичної особи, країна реєстрації та адреса держателя книжки МДП), не збігаються з даними, зазначеними в товаротранспортних документах; для резидентів — також у разі, якщо дані, зазначені в графі 3, не збігаються з даними, зазначеними в реєстраційних документах на транспортний засіб;

строк дії книжки МДП закінчився до моменту подання її митниці відправлення, де починається перевезення на умовах Конвенції МДП;

у держателя книжки МДП відсутнє Свідоцтво про допущення або термін його дії закінчився (крім випадків перевезення великовагових або громіздких вантажів);

для перевезення товару під митним забезпеченням використовується дорожній транспортний засіб або контейнер, який на момент здійснення такого перевезення не відповідає вимогам, що були підставою для видачі Свідоцтва про допущення;

у книжці МДП виявлено сліди підчищення, виправлення даних, унесених до граф, та виправлення, які внесені не у відповідності до вимог пункту 4.6.1 Порядку;

здійснюється перевезення товарів, стосовно яких припинено (призупинено) дію дозволу на перевезення на умовах Конвенції МДП;

є офіційне повідомлення гарантійного об’єднання про недійсність книжки(ок) МДП.

За відсутності у вищезазначених графах книжки МДП частини або всіх даних, необхідних для їх заповнення, у разі ввезення за такою книжкою МДП вантажу на митну територію України чи переміщення його транзитом через її територію, вона не вилучається українською проміжною митницею чи українською митницею призначення.

Правило заповнення графи 3 не поширюється:

на причепи та напівпричепи, які зареєстровані в Україні або за її межами й можуть використовуватися держателем книжки МДП на підставі договору оренди або інших договорів;

на книжки МДП, в яких адреса держателя книжки МДП, зазначена на титульній сторінці книжки МДП, не збігається з адресою автогосподарства чи місцем стоянки транспортного засобу, що зазначені в реєстраційних свідоцтвах (для резидентів — Свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу) або інших документах на транспортний засіб (для нерезидентів), володільцем якого є держатель книжки МДП.

У перелічених випадках зауваження та інформація про вжиті митницею заходи вносяться до графи 7 журналу реєстрації книжок МДП (далі — Журнал реєстрації) (додаток 2). Після цього перевезення на умовах Конвенції МДП вважається припиненим і подальша доставка товару в митницю призначення здійснюється у звичайному порядку, передбаченому для перевезень товару без застосування книжки МДП.

Якщо книжка МДП вилучається митницею на відривній частині четвертої сторінки обкладинки, де зазначено номер книжки МДП та нанесено штриховий код, робиться запис, що обґрунтовує вилучення книжки МДП, а на зворотному боці цієї відривної частини ставляться підпис та відбиток ОНП посадової особи митного органу, яка вилучила книжку МДП. Держателю книжки МДП видається ця відривна частина четвертої сторінки обкладинки книжки МДП.

Вилучена книжка МДП зі службовою запискою посадової особи митного органу, яка виявила порушення, про причини її вилучення пересилається до регіональної митниці. Регіональна митниця (митниця) фіксує факт порушення й пересилає цю книжку МДП до гарантійного об’єднання. Митниця прямого підпорядкування пересилає цю книжку МДП безпосередньо до гарантійного об’єднання.

У разі наявності інформації, що пред’явлена книжка МДП викрадена, або є підозра в тому, що вона підроблена, книжка МДП вилучається в обов’язковому порядку, а держатель книжки МДП, який представив книжку МДП до оформлення, при наявності достатніх підстав притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

4.6.3. У разі поломки чи ДТП, унаслідок чого тягач чи інший транспортний засіб не може продовжувати рух і виникає потреба в його заміні, держатель книжки МДП в письмовій заяві повідомляє про це найближчий за маршрутом прямування митний орган та у разі ДТП — органи Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі — ДАІ). З дозволу посадової особи митного органу держатель книжки МДП особисто змінює відомості про державний номерний знак тягача чи іншого транспортного засобу в графі 8 титульної сторінки обкладинки книжки МДП та в графі 7 вантажного маніфесту відривних листків книжки МДП шляхом викреслення попередніх даних і занесення даних про прибулий для його заміни тягач чи інший транспортний засіб. Ці зміни завіряються відбитком ОНП посадової особи митного органу. Достатньою підставою для надання зазначеного дозволу є довідка служби технічного обслуговування або ДАІ про неможливість продовження руху тягачем чи іншим транспортним засобом унаслідок поломки чи ДТП. Посадова особа митного органу завіряє дані про державний номерний знак тягача чи іншого транспортного засобу, що замінює несправний тягач чи транспортний засіб, і в інших товаротранспортних документах. Заміна тягача чи іншого транспортного засобу дозволяється, як правило, за умови, що цей тягач чи інший транспортний засіб належить тому ж власнику, що й несправний. Дані про державний номерний знак тягача чи іншого транспортного засобу, що замінює несправний, заносяться до ЄАІС Держмитслужби України в термін, визначений пунктом 4.2.2 Порядку.

4.6.4. Якщо внаслідок технічної поломки чи ДТП причепа або контейнера запломбована частина причепа або запломбований контейнер на платформі та митне забезпечення на них не були пошкоджені, а поломка потребує тривалого ремонту, то несправний транспортний засіб доставляється в митний орган, найближчий за маршрутом прямування. На підставі письмового звернення держателя книжки МДП, довідки служби технічного обслуговування або ДАІ про неможливість продовження руху причепа або платформи внаслідок поломки чи ДТП у присутності посадової особи зазначеного митного органу здійснюється перевантаження товарів в інший причіп або контейнера на іншу платформу, що перебуває в користуванні тієї самої особи.

Держатель книжки МДП чи посадова особа митного органу вносять зміни до книжки МДП аналогічно до пункту 4.6.3 Порядку, при цьому посадова особа митного органу також уносить зміни до товаротранспортних документів (зазначаються нові відомості про транспортний засіб, що замінює несправний). Дані про державний номерний знак транспортного засобу, що замінює несправний, заносяться до ЄАІС Держмитслужби України в термін, визначений пунктом 4.2.2 Порядку.

При можливості усунення поломки держатель книжки МДП звертається з письмовою заявою за довільною формою до найближчої за маршрутом прямування митниці з проханням продовжити строк доставки товарів в митницю призначення. У цьому разі митниця діє відповідно до вимог пунктів 2.4 — 2.5 глави 2 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення.

4.6.5. Якщо внаслідок поломки або ДТП відкрився несанкціонований доступ до вантажного відсіку або пошкоджено митне забезпечення та (або) товар, то держатель книжки МДП вживає всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів, терміново повідомляє найближчий митний орган про обставини події, місцезнаходження товару та транспортного засобу, забезпечує доставку посадових осіб митного органу до місцезнаходження зазначеного товару. Усі витрати з вищезазначеного несе держатель книжки МДП. Посадова особа митного органу заповнює Протокол книжки МДП відповідно до пункту 7 Правил. При потребі, на підставі письмового звернення держателя книжки МДП та довідки служби технічного обслуговування і ДАІ у разі ДТП товар перевантажується в інший транспортний засіб, накладається нове митне забезпечення, а невідривний корінець N 2 книжки МДП заповнюється з унесенням застереження відповідно до пункту 4.6 Порядку. При цьому транспортний засіб, що замінює несправний, як правило, повинен належати тій самій особі, що й попередній. Це правило не поширюється на причепи та напівпричепи, які зареєстровані в Україні або за її межами й можуть використовуватися держателем книжки МДП на підставі договору оренди (найму) або інших договорів. Дані про державний номерний знак транспортного засобу, що замінює несправний, і (або) дані про накладення нового митного забезпечення заносяться до ЄАІС Держмитслужби України в термін, визначений пунктом 4.2.2 Порядку.

4.6.6. Митний орган, що був найближчим за маршрутом прямування, протягом доби повинен проінформувати митницю відправлення та митницю призначення про поломку чи ДТП і про перебування товарів під його контролем.

4.6.7. У разі виконання перевезень із заміною тягача держатель книжки МДП подає до митного органу мотивовану письмову заяву про необхідність її проведення. До графи 8 титульної сторінки обкладинки книжки МДП і до графи 7 вантажного маніфесту відривних листків книжки МДП держателем книжки МДП вносяться зміни (закреслюється державний номерний знак тягача, що замінюється, та проставляється державний номерний знак тягача, що його замінює, при цьому тягач, що його замінює, повинен належати тому самому власнику, що й попередній. Дані про державний номерний знак тягача, що замінює попередній, заносяться до ЄАІС Держмитслужби України відповідно до пункту 4.2.2 Порядку. Зміни вносяться до книжки МДП, товаротранспортних документів та завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу.

Рішення щодо проведення операцій, викладених у пунктах 4.6.3 — 4.6.5, 4.6.7 Порядку, приймає начальник (заступник начальника) митного органу, найближчого за маршрутом прямування, або особа ним уповноважена відповідним наказом по митниці чи начальник митного поста, найближчого за маршрутом прямування (з обов’язковим письмовим інформуванням митниці, якій підпорядковано цей митний пост), шляхом накладення письмової резолюції на зверненні держателя книжки МДП.

4.7. У разі завершення операції МДП відповідно до положень статей 18 і 28 Конвенції МДП і відкриття нової книжки МДП тією самою митницею, яка засвідчила завершення попередньої операції МДП, попередня книжка МДП закривається в порядку, визначеному в главі 7 цього Порядку, а відкриття нової книжки проводиться відповідно до глави 8 Порядку. Для відображення цих фактів у книжках МДП потрібно зробити відповідні записи:

у графі «Для офіційного використання» відривного листка N 1  і в графі 5 невідривного корінця N 1 книжки МДП, що відкривається, зазначається: «МДП продовжено. Попередня книжка МДП N …»;

у графі «Для офіційного використання» відривного листка N 2  і в графі 5 невідривного корінця N 2 книжки МДП, що закривається, зазначається: «МДП продовжено за книжкою МДП N …».

Дані про закриття попередньої книжки МДП і відкриття нової книжки МДП заносяться посадовою особою митного органу до ЄАІС Держмитслужби України протягом чотирьох годин з моменту завершення оформлення цих книжок.

(главу 4 доповнено пунктом 4.7 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 29.10.2009 р. N 1034)

5. Допущення транспортних засобів до перевезень товарів під митними печатками й пломбами на умовах Конвенції МДП

5.1. До перевезень товарів під митними печатками й пломбами на умовах Конвенції МДП можуть допускатися тільки ті транспортні засоби, вантажні відділення яких сконструйовані та облаштовані таким чином, щоб:

не було можливості вилучити або вкласти товари з(в) опечатаної(у) частини(у) транспортного засобу, не залишивши помітних слідів злому або пошкодження митних печаток і пломб;

митні печатки й пломби могли накладатися простим та надійним способом;

у них не було ніяких потаємних місць для приховування товарів;

усі місця, в які можуть поміщатися товари, були легкодоступні для митного огляду.

5.2. Транспортні засоби можуть бути допущені до перевезень відповідно до однієї з вказаних процедур:

в індивідуальному порядку;

за типом конструкції (серія транспортних засобів).

5.3. На кожний допущений до перевезень транспортний засіб видається Свідоцтво про допущення. Свідоцтво про допущення видається митницею, у зоні діяльності якої зареєстровано власника транспортного засобу або його користувача (далі — митниця реєстрації), і повинно бути надруковано українською та англійською мовами.

Митниця реєстрації може вимагати додавання до Свідоцтва про допущення фотокарток або креслень (малюнків) транспортного засобу, які завіряються цією митницею шляхом проставлення відбитка ОНП та підпису посадової особи митного органу, яка проводила митний огляд транспортного засобу. У такому разі кількість цих документів зазначається в графі 6 розділу «Розпізнання» Свідоцтва про допущення. Усі записи в Свідоцтві про допущення робляться друкарським способом українською та англійською мовами.

Для транспортних засобів, що перевозять великовагові або громіздкі вантажі, у тому числі контейнери або транспортні засоби тощо, Свідоцтво про допущення не потрібне.

5.4. Оригінал Свідоцтва про допущення повинен супроводжувати дорожній транспортний засіб.

5.5. Строк дії Свідоцтва про допущення — два роки з дня його оформлення. По закінченні цього строку транспортні засоби повинні пред’являтися митниці реєстрації або, якщо транспортний засіб не підлягає реєстрації, то митниці країни, в якій мешкає його власник або користувач, для перевірки та для продовження дії Свідоцтва про допущення.

5.6. Митний орган має право не визнавати дійсність Свідоцтва про допущення у тих випадках, коли транспортний засіб більше не відповідає технічним вимогам, передбаченим у додатку 2 до Конвенції МДП. З метою подальшого використання для перевезень вантажів із застосуванням книжки МДП транспортний засіб повинен відповідати цим вимогам. Але недоцільно затримувати перевезення, якщо виявлені несправності незначні та не створюють можливостей для контрабанди.

5.7. Якщо основні характеристики транспортного засобу були змінені, то Свідоцтво про допущення цього транспортного засобу втрачає силу, транспортний засіб підлягає процедурі нового допущення перед тим, як його можна буде використовувати для перевезень на умовах Конвенції МДП.

5.8. За обставин, коли строк дії Свідоцтва про допущення закінчився під час перевезення, але транспортний засіб відповідає технічним вимогам, передбаченим у додатку 2 до Конвенції МДП, митниця має право здійснювати митне оформлення переміщуваного ним із застосуванням книжки МДП товару при його ввезенні чи транзиті.

5.9. Митниця реєстрації або, якщо транспортний засіб не підлягає реєстрації, то митниця країни, в якій мешкає його власник або користувач, має право вилучити чи поновити Свідоцтво про допущення або видати нове за обставин, зазначених у пунктах 5.5 — 5.7 цього Порядку.

5.10. Для індивідуального допущення транспортного засобу до перевезень товарів із застосуванням книжки МДП його власником чи особою, яка користується транспортним засобом, або представником власника чи користувача в митницю реєстрації подається відповідна заява.

5.11. Митниця реєстрації здійснює контроль пред’явленого транспортного засобу відповідно до правил, зазначених у пунктах 5.1 — 5.10 цього Порядку, пересвідчується в тому, що він відповідає технічним вимогам, зазначеним у додатку 2 до Конвенції МДП, і після прийняття рішення про допущення транспортного засобу до перевезень товарів під митними печатками й пломбами видає Свідоцтво про допущення.

5.12. Якщо транспортні засоби одного й того самого типу конструкції виготовляються серійно, завод-виробник може звернутися до Держмитслужби України з проханням про їх допущення за типом конструкції.

5.12.1. Завод-виробник повинен зазначити в своїй заяві розпізнавальні цифри або літери, які він присвоює типу транспортного засобу, який є предметом його заявлення. До цієї заяви додаються креслення та детальний опис типу конструкції транспортного засобу, який підлягає допущенню.

5.12.2. Завод-виробник повинен надати Держмитслужбі України в письмовій формі зобов’язання про:

дозволити Держмитслужбі України оглядати транспортні засоби під час виробництва даного типу;

інформувати Держмитслужбу України про будь-які зміни в кресленнях або в детальному описі конструкції до того, як ці зміни будуть здійснені;

на видному місці наносити на транспортні засоби розпізнавальні цифри або літери типу конструкції, а також порядковий номер (заводський номер) кожного серійно виготовленого транспортного засобу даного типу.

5.13. Держмитслужба України в письмовій формі повідомляє завод-виробник та митницю реєстрації про своє рішення щодо допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками й пломбами за типом конструкції. Це рішення повинно мати дату, номер та містити точну назву органу, який його прийняв.

5.14. Жодний транспортний засіб не може бути допущений до перевезень товарів під митними печатками й пломбами за типом конструкції, якщо Держмитслужба України не дійшла висновку на підставі огляду одного або декількох виготовлених за цим типом транспортних засобів, що транспортні засоби цього типу відповідають технічним вимогам, зазначеним у додатку 2 до Конвенції МДП.

5.15. Митниця реєстрації вживає заходів для видачі належним чином завіреного нею Свідоцтва про допущення для кожного транспортного засобу, виготовленого відповідно до допущеного типу конструкції.

5.16. Перед використанням транспортного засобу для перевезень товарів із застосуванням книжки МДП власник Свідоцтва про допущення вписує, при необхідності, до нього реєстраційний номер, присвоєний транспортному засобу (графа 1), або, коли транспортний засіб не підлягає реєстрації, своє прізвище та юридичну адресу (графа 8).

5.17. Якщо транспортний засіб, який допущено до перевезень за типом конструкції, експортується в іншу країну, яка є договірною стороною Конвенції МДП, то в цій країні непотрібно проведення додаткової процедури допущення у зв’язку з ввезенням.

5.18. Порядок заповнення Свідоцтва про допущення

5.18.1. Розділ «Розпізнання»:

до графи 1 користувачем транспортного засобу вноситься державний номерний знак транспортного засобу;

до графи 2 користувачем транспортного засобу вноситься тип транспортного засобу: автомобіль, напівпричіп, причіп та інше;

до графи 3 користувачем транспортного засобу вноситься номер шасі;

до графи 4 користувачем транспортного засобу вноситься марка транспортного засобу (або найменування заводу-виробника);

до графи 5 посадовою особою митного органу вносяться службові записи;

до графи 6 посадовою особою митного органу вноситься кількість додатків (фотографій, креслень та інше) до Свідоцтва про допущення.

5.18.2. Розділ «Допущення»:

у графі 7 співробітником митниці зазначається строк дії Свідоцтва про допущення, а також ставиться «Х»-подібна відмітка у відповідній клітинці про індивідуальне допущення або допущення за типом конструкції, записуються місце проведення оформлення, дата оформлення. Записи в даному розділі завіряються підписом начальника митниці або його заступника та гербовою печаткою митниці.

5.18.3. Розділ «Володілець»:

до графи 8 посадовою особою митного органу вноситься найменування та адреса володільця у випадку, коли Свідоцтво про допущення видається на транспортний засіб, який не підлягає реєстрації.

5.18.4. Розділ «Подовження»:

до графи 9 посадовою особою митного органу вносяться дані, необхідні для подовження строку дії Свідоцтва про допущення, характер яких зазначений у відповідних пунктах цієї графи. Записи в даному розділі завіряються підписом начальника митниці або його заступника та гербовою печаткою митниці.

5.18.5. Розділ «Зауваження»:

у графі 10 посадовою особою митного органу наводяться дані про виявлені при огляді несправності, зазначається назва митного поста або пункту пропуску, в якому вони були виявлені. Записи в даному розділі завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митного органу, яка проводила огляд;

до графи 11 посадовою особою митного органу заносяться дані щодо усунення відповідних несправностей, виявлених при огляді й зазначених у графі 10, а також назва митного поста або пункту пропуску. Записи в цьому розділі завіряються підписом та відбитком ОНП посадової особи митного органу, яка проводила огляд;

до графи 12 посадовою особою митного органу можуть заноситись інші зауваження, що виникли при огляді, які за своїм характером не впливають на допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками й пломбами.

6. Допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах Конвенції МДП

6.1. Допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах Конвенції МДП здійснюється на підставі рішення спільної комісії Держмитслужби України та гарантійного об’єднання (далі — комісія), що здійснює допуск перевізників-резидентів до таких перевезень, склад комісії визначається окремим спільним наказом Держмитслужби України та гарантійного об’єднання.

6.2. З метою допуску перевізників-резидентів до перевезень на умовах Конвенції МДП гарантійне об’єднання подає Держмитслужбі України завірені ним копії таких документів:

заяви перевізника за встановленою гарантійним об’єднанням формою про допуск до перевезень на умовах Конвенції МДП;

ліцензії Міністерства транспорту України на право надання послуг з міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом;

списку транспортних засобів, допущених до перевезень вантажів під митними печатками й пломбами;

Свідоцтва про допущення (за винятком транспортних засобів, що перевозять великовагові або громіздкі вантажі, у тому числі контейнери або транспортні засоби тощо);

облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності;

Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи або Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи.

Після розгляду документів комісією, зазначеною у пункті 6.1 Порядку, приймається іспит стосовно допущення перевізника до перевезень на умовах Конвенції МДП, за результатами якого приймається остаточне рішення про його допущення або недопущення до таких перевезень.

6.3. Держмитслужба України протягом двох тижнів після складання іспиту розглядає подані гарантійним об’єднанням матеріали щодо перевізника, який бажає отримати допуск до перевезень на умовах Конвенції МДП, і направляє до гарантійного об’єднання своє рішення про допуск цього перевізника чи відмову йому в допуску.

7. Оформлення книжки МДП при ввезенні товарів на митну територію України

7.1. При в’їзді на митну територію України держатель книжки МДП подає книжку МДП для оформлення митниці, де здійснюється її реєстрація у Журналі реєстрації.

7.2. Після реєстрації книжки МДП оформлюються відривні листки N 1 і N 2 та невідривний корінець N 1, а саме: перевіряється відповідність даних, зазначених у вантажному маніфесті книжки МДП, даним, зазначеним у товаротранспортних документах, та оформлюються вантажні маніфести відривних листків N 1 і N 2, у яких робляться записи відповідно до пункту 3 Правил. Невідривний корінець N 1 оформлюється відповідно до пункту 4 Правил.

7.3. Після оформлення відривний листок N 1 залишається в проміжній митниці, а відривний листок N 2 — у книжці МДП для подання митниці призначення разом із товаротранспортними документами.

7.4. З прибуттям транспортного засобу з товарами у митницю призначення оформлення книжки МДП здійснюється першочергово.

Після прийняття до оформлення книжка МДП реєструється у Журналі реєстрації, на відривному листку N 2 робляться записи відповідно до пункту 5 Правил та оформлюється невідривний корінець N 2, в якому робляться записи відповідно до пункту 6 Правил.

Після оформлення відривна частина відривного листка N 2 у строк, що не перевищує 10 діб, відправляється поштою в митницю відправлення, а відомості про проведене митне оформлення товару за книжкою МДП протягом доби вносяться до ЄАІС Держмитслужби України.

Після такого оформлення книжка МДП відразу повертається держателю книжки МДП.

Відомості про проведене оформлення книжки МДП у строк, що не перевищує одну добу з моменту оформлення, вносяться митницею призначення до реєстру книжок МДП в ЄАІС Держмитслужби України.

7.5. У разі ввезення в Україну консолідованого вантажу, що оформлюватиметься в декількох митницях призначення, проміжна митниця направляє вантаж під митним контролем у першу митницю призначення, яка буде здійснювати митне оформлення частини вантажу, при цьому книжка МДП оформлюється відповідно до пункту 7.4 Порядку.

Оформлення книжки МДП та переміщення решти вантажу в наступні митниці призначення здійснюються згідно з пунктом 7.2 Порядку.

У цьому разі при митному оформленні вантажу в першій митниці призначення з усіма вантажними маніфестами відривних листків N 1 та N 2, які залишаються в книжці МДП, виконуються такі дії:

у графі 10 обводиться запис щодо частини вантажу, який оформлено в першій митниці призначення, і зазначається номер вантажної митної декларації або іншого документа, що свідчить про здійснення митного оформлення або вилучення вантажу, а внесені зміни завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, яка здійснювала митне оформлення цієї частини вантажу;

у графу 16 вносяться нові дані щодо накладених пломб, розпізнавальних знаків (при необхідності викреслюються або змінюються дані митниці відправлення вантажу), зазначається кількість накладених пломб та засвідчується відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, яка здійснювала митне оформлення.

У разі прибуття консолідованого вантажу в митницю призначення, у якій митні підрозділи (вантажні відділи, митні пости і т. д.) місць його прибуття розміщені за різними адресами, переміщення вантажу між цими підрозділами здійснюється за умови накладення пломб на вантажне(і) відділення транспортного(их) засобу(ів). Оформлення відривного листка N 2 книжки МДП згідно з пунктом 7.4 Порядку відбувається тільки в останньому митному підрозділі місця прибуття консолідованого вантажу. При цьому попередні підрозділи не мають права завершувати оформлення відривного листка N 2 книжки МДП згідно з пунктом 7.4 Порядку.

У разі завершення перевезення на умовах Конвенції МДП усього вантажу на митній території України, оформлення відривного листка N 2 книжки МДП згідно з пунктом 7.4 Порядку відбувається тільки в останньому митному підрозділі місця його прибуття останньої митниці призначення. При цьому попередні підрозділи останньої митниці призначення не мають права завершувати оформлення відривного листка N 2 книжки МДП згідно з пунктом 7.4 Порядку.

7.6. У разі прийняття проміжною митницею рішення про відмову в пропуску товарів на митну територію України у графі 22 відривних листків N 1 та N 2 і графі 5 невідривних корінців N 1 та N 2 посадовою особою митного органу робиться запис про відмову в пропуску на митну територію України вантажу із зазначенням причини. Запис завіряється в графі 23 відривних листків N 1 та N 2 і в графі 6 невідривних корінців N 1 та N 2 особистим підписом і відбитком ОНП посадової особи митного органу, яка зробила цей запис.

Після цього відривні листки N 1 та N 2 залишаються в проміжній митниці на митному кордоні України, а перевізнику повертається книжка МДП разом з виписаною Карткою відмови в пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів та інших предметів, форму якої затверджено наказом Держмитслужби від 24.04.99 N 239, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.99 за N 300/3593, і перевізник із вантажем повертається в країну, де була завершена попередня операція МДП.

При отриманні письмового звернення власника товарів чи вповноваженої особи щодо повернення товарів за межі митної території України в графі 22 відривних листків N 1 та N 2 і графі 5 невідривних корінців N 1 та N 2 посадовою особою проміжної митниці робиться запис про відмову в пропуску на митну територію України вантажу із зазначенням причини. Запис завіряється в графі 23 відривних листків N 1 та N 2 і в графі 6 невідривних корінців N 1 та N 2 особистим підписом і відбитком ОНП посадової особи митного органу, яка зробила цей запис. 

Після цього відривні листки N 1 та N 2 залишаються в проміжній митниці, а держателю книжки МДП повертається книжка МДП і він із товарами повертається в країну, де була завершена попередня операція МДП.

8. Порядок оформлення книжки МДП при вивезенні товарів за межі митної території України

8.1. У митниці відправлення перевіряється відповідність даних, зазначених у вантажному маніфесті книжки МДП, даним, зазначеним у товаротранспортних документах, після чого книжка МДП реєструється в Журналі реєстрації.

Оформлюються вантажні маніфести відривних листків N 1 та N 2, а також заповнюється невідривний корінець N 1, як це передбачено пунктами 3 та 4 Правил.

У графах 16, 17 відривних листків N 1 та N 2 робляться такі записи:

у графі 16 проставляють номери накладених митних забезпечень, у разі проведення довантаження або переогляду товарів — вносяться нові дані щодо накладених пломб, розпізнавальних ознак транспортного засобу. Дані митниці відправлення товару про накладене митне забезпечення викреслюються, запис про номери та кількість нових накладених пломб завіряється відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу;

графа 17 заповнюється посадовою особою першої митниці відправлення. У цій графі проставляється відбиток ОНП, прізвище й підпис посадової особи митного органу, яка здійснила оформлення книжки МДП.

Відривний листок N 1 залишається в митниці відправлення, а відривний листок N 2 залишається в книжці МДП для подання митниці призначення разом із товаротранспортними документами.

8.2. При надходженні товарів в митницю призначення книжка МДП реєструється у Журналі реєстрації, після чого в ній заповнюються графи 24 — 28 і графа «Для офіційного використання» відривного листка N 2 та невідривний корінець N 2, як це передбачено пунктом 7.4 Порядку.

Після закінчення митного оформлення товарів відривна частина відривного листка N 2 у строк, що не перевищує 10 діб, відправляється поштою в митницю відправлення, а відомості про проведене митне оформлення товарів за книжкою МДП протягом доби вносяться до ЄАІС Держмитслужби України.

8.3. Якщо має місце відправлення товарів із декількох митниць відправлення, то при митному оформленні товарів в першій митниці відправлення у вантажних маніфестах відривних листків N 1 і N 2 записи робляться в графах 16 — 23 і заповнюється невідривний корінець N 1, де в графі 5 зазначається наступна митниця відправлення, у якій буде здійснюватись довантаження. При цьому графи 16, 17 заповнюються на листках N 1 і N 2 у кількості, необхідній для доставки товарів в наступні митниці відправлення.

У наступній митниці відправлення при митному оформленні товарів здійснюються дії, передбачені пунктом 8.2 Порядку, а після цього застосовується порядок, визначений у пункті 8.1 Порядку.

Підставою для направлення консолідованого вантажу в іншу митницю відправлення з метою його довантаження є заява держателя книжки МДП і копія договору на перевезення вантажу між держателем книжки МДП та наступним відправником або одержувачем товару. У разі відсутності такої копії подається копія договору про перевезення вантажу між держателем книжки МДП і транспортно-експедиційною компанією.

(абзац третій пункту 8.3 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 05.01.2005 р. N 3)

8.4. У разі відмови митниці суміжної країни в пропуску на свою територію товарів, випущених за книжкою МДП митними органами України за межі митної території України, шляхом внесення відповідних записів до товаротранспортних документів і повернення митницею суміжної країни таких товарів на митну територію України, посадова особа митного органу вносить до графи 5 невідривного корінця N 1 та графи «Для офіційного користування» відривного аркуша N 1 книжки МДП запис «Товари повернуто з країни призначення / або проміжної митниці країни транзиту», який засвідчує відбитком ОНП і своїм підписом та направляє товари у митницю відправлення згідно з пунктом 8 Порядку. При цьому перевезення на умовах Конвенції МДП не є завершеним, а контроль за доставкою товарів в митницю призначення здійснюється відповідно до Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення шляхом складення ПП, ПД або іншого. У разі повернення митницею суміжної країни на митну територію України вантажу, який переміщувався в режимі транзиту, декларант здійснює декларування цього вантажу у встановленому порядку залежно від обраного митного режиму.

(пункт 8.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 18.05.2011 р. N 399)

8.5. Якщо відправлення консолідованого вантажу здійснюється з різних підрозділів (вантажних відділів, митних постів тощо) однієї митниці відправлення, то посадовими особами цих підрозділів у вантажному маніфесті в першому відривному листку N 1, який залишається в митниці відправлення, до графи 16 вносяться дані щодо кількості та номерів нових накладених пломб та розпізнавальних знаків, зазначається номер ВМД або іншого документа, за яким було здійснено оформлення вантажу. Дані завіряються відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, яка проводила митне оформлення цієї частини вантажу. До графи 10 усіх відривних листків N 1, N 2 та невідривного листка N 1 / N 2 вноситься інформація щодо частини вантажу, яку оформлено в цьому підрозділі.

Оформлення книжки МДП відповідно до пункту 8.1 Порядку здійснюється у тому підрозділі митниці відправлення, який проводить митне оформлення останньої партії консолідованого вантажу, що відправляється з цієї митниці, з врахуванням усіх вантажів, оформлених в одній митниці.

Підставою для направлення консолідованого вантажу до іншого підрозділу (вантажного відділу, митного поста тощо) однієї митниці відправлення з метою його довантаження є заява держателя книжки МДП та копія договору на перевезення вантажу між держателем книжки МДП та наступним відправником вантажу.

8.6. У випадках, коли товари не доставляються до митниці призначення, а повертаються назад у митницю відправлення з ініціативи власника, держателя книжки МДП, посадова особа митниці відправлення (відповідно до положень статей 27 та 28 Конвенції МДП) закриває книжку МДП відповідно до розділу 8 Порядку. Для відображення цього факту в графі «Для службового користування» відривного листка N 2 та графі 5 невідривного корінця відривного листка N 2 зазначається «Перевезення МДП завершено в митниці відправлення». Дані про закриття книжки МДП заносяться до ЄАІС Держмитслужби, а книжка МДП повертається держателю книжки МДП.

9. Оформлення книжки МДП при транзиті товарів через митну територію України

9.1. Посадова особа митниці відправлення реєструє книжку МДП у Журналі реєстрації, заповнює графи 18 — 23, графу «Для офіційного використання» вантажного маніфесту відривних листків N 1 і N 2 та заповнює невідривний корінець N 1, як це передбачено пунктом 7.2 Порядку.

Відривний листок N 1 залишається в митниці відправлення, а відривний листок N 2 — у книжці МДП для подання митниці призначення разом з товаротранспортними документами.

9.2. Посадова особа митниці призначення реєструє книжку МДП у Журналі реєстрації, заповнює графи 24 — 28 «Для офіційного використання» відривного листка N 2 і невідривного корінця N 2, як це передбачено пунктом 7.2 Порядку. Після закінчення митного оформлення товарів відривна частина відривного листка N 2 у строк, що не перевищує 10 діб, відправляється поштою в митницю відправлення, а відомості про проведене митне оформлення вантажу за книжкою МДП протягом доби вносяться до ЄАІС Держмитслужби України.

10. Особливості оформлення перевезень великовагових, громіздких чи небезпечних вантажів

10.1. Великовагові або громіздкі вантажі, а також будь-яке приладдя до них можуть перевозитися між митницями на відкритих транспортних засобах.

У цих випадках держателям книжок МДП потрібно вживати заходів, які унеможливлюють підміну вантажів, для чого проводити детальний їх опис у товаротранспортних документах, нанесення на вантажі розпізнавальних знаків, додавати пакувальні листи, фотокартки товарів тощо.

Перевезення великовагових, громіздких чи небезпечних вантажів повинно здійснюватись за умови наявності на транспортному засобі відповідних розпізнавальних знаків та наявності в держателя книжки МДП погодження ДАІ на таке перевезення.

Посадовою особою митниці відправлення, яка здійснювала митне оформлення вантажів, додаткові документи (погодження ДАІ) прикріплюються до внутрішньої частини другого аркуша обкладинки книжки МДП, завіряються відбитком ОНП і її підписом, а в усіх вантажних маніфестах книжки МДП у графі 8 робиться відмітка про наявність цих документів.

При цьому у разі невідповідності вантажів даним, зазначеним у товаротранспортних документах та маніфесті МДП, держатель книжки МДП несе відповідальність згідно із законодавством України.

10.2. При перевезенні таких вантажів на вантажні відділення транспортних засобів чи контейнери митне забезпечення не накладається. У цьому випадку держателю книжки МДП не потрібно мати Свідоцтво про допущення.

При цьому на обкладинці й на всіх відривних аркушах книжки МДП до початку митного оформлення держателем книжки МДП повинен бути проставлений штамп «Великовагові або громіздкі вантажі» (англійською мовою — «Heavy or bulky goods») або штамп «Відкрита МДП» (англійською мовою — «Open TIR«).

11. Підготовка й подання держателю книжки МДП та гарантійному об’єднанню матеріалів про порушення, виявлені при виконанні операції МДП

Якщо відривна частина відривного листка N 2 книжки МДП у встановлений строк не надійшла з митниці призначення в митницю відправлення, то митниця відправлення в день закінчення цього строку робить запит до ЄАІС Держмитслужби України та митниці призначення про надходження товарів в митницю призначення.

У разі отримання митницею відправлення з ЄАІС Держмитслужби України та митниці призначення підтвердження належного виконання перевізником операції МДП (див. главу 15 цього Порядку) питання вважається врегульованим.

При отриманні митницею відправлення з ЄАІС Держмитслужби України та митниці призначення інформації про ненадходження товарів в митницю призначення митниця відправлення роздруковує з ЄАІС Держмитслужби України витяг із реєстру товарів, для яких вичерпано строк доставки, визначений законодавством України. У витягу, роздрукованому та належним чином завіреному митницею відправлення, повинні міститись відомості про ненадходження конкретного товару в митницю призначення. На підставі цього витягу митниця надсилає держателю книжки МДП та гарантійному об’єднанню Повідомлення про порушення умов перевезення товарів при виконанні операції МДП (далі — Повідомлення про порушення) (додаток 3), завірену відповідно до вимог законодавства копію відривного листка N 1 книжки МДП, який зберігається в митниці відправлення, та копію протоколу про порушення митних правил, складеного митним органом, що виявив недоставку товару в митницю призначення.

Митний орган, що виявив недоставку товарів в митницю призначення, відповідно до вимог законодавства складає протокол про порушення митних правил держателем книжки МДП, незалежно від того, чи порушено правоохоронними органами кримінальну справу за фактом недоставки товарів в митницю призначення.

На підставі отриманого Повідомлення про порушення гарантійне об’єднання проводить перевірку належного виконання держателем книжки МДП операції МДП та інформує про її результати митний орган.

Якщо товар не було доставлено в митницю призначення під час здійснення його експорту, то митницею відправлення до податкових органів України надсилається інформація про невивезення товару з митної території України для відповідного реагування. При цьому за відсутності потреби в сплаті за цей товар передбачених законодавством України податків та зборів (обов’язкових платежів) претензія до гарантійного об’єднання не виставляється, а матеріали, що засвідчують порушення перевізником умов виконання операції МДП, надсилаються митницею відправлення до Держмитслужби України для вирішення питання тимчасового позбавлення держателя книжки МДП права здійснення перевезення товарів митною територією України відповідно до процедури МДП. У разі необхідності сплати за товар, що вивозиться за межі митної території України в режимі експорту, передбачених законодавством України податків та зборів (обов’язкових платежів), до держателя книжки МДП та гарантійного об’єднання згідно з вимогами глави 11 Порядку направляються матеріали про порушення, виявлені при виконанні операції МДП, та згідно з вимогами глави 13 Порядку виставляється претензія.

Якщо проміжною митницею, у зоні діяльності якої транспортний засіб виїжджає (вивозиться) з митної території України, виявлено, що товар згідно з поданою цій митниці книжкою МДП у митницю призначення доставлений не був, то вона проводить перевірку і в разі непідтвердження виконання умов операції МДП держатель книжки МДП притягується до відповідальності згідно із законодавством України. Матеріали перевірки направляються в проміжну митницю, яка здійснила пропуск товару на митну територію України, для повідомлення гарантійного об’єднання відповідно до правил, викладених у цьому пункті Порядку. У випадках, передбачених цим Порядком, книжка МДП у держателя книжки МДП вилучається, а йому видається відривна частина обкладинки книжки МДП (на якій надруковано номер книжки й нанесено штрих-код), де зазначається причина вилучення книжки, та завіряється відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, яка вилучила книжку МДП. Наприклад: «Книжку МДП N ___ вилучено у зв’язку з недоставкою товару в митницю призначення». Транспортний засіб при цьому не затримується.

12. Адміністративна відповідальність держателя книжки МДП за порушення умов виконання операції МДП

Виплата гарантійним об’єднанням або держателем книжки МДП передбаченої законодавством суми податків та зборів (обов’язкових платежів) за недоставку товарів за операцією МДП згідно з претензією митному органу не звільняє українського чи іноземного держателя книжки МДП від адміністративної відповідальності за порушення умов виконання операції МДП.

13. Порядок підготовки та подання держателю книжки МДП або гарантійному об’єднанню претензій щодо сплати передбачених законодавством сум податків та зборів (обов’язкових платежів) за недоставку українським чи іноземним держателем книжки МДП товарів при проведенні операції МДП

13.1. Якщо держатель книжки МДП або гарантійне об’єднання протягом трьох місяців з дня отримання ними Повідомлення про порушення не нададуть переконливих доказів належного виконання держателем книжки МДП операції МДП або такі докази будуть спростовані митним органом шляхом проведення експертиз та інших заходів, то митний орган відповідно до пункту 7 статті 8 Конвенції МДП виставляє держателю книжки МДП претензію щодо сплати передбачених законодавством сум податків та зборів (обов’язкових платежів) за недоставку товару при проведенні операції МДП (далі — претензія), до якої додаються матеріали про порушення, виявлені при виконанні ним операції МДП.

Матеріали претензії надсилаються також митним органом до Держмитслужби України для вирішення питання тимчасового позбавлення держателя книжки МДП права здійснення перевезення товару на умовах Конвенції МДП територією України.

У разі несплати претензії держателем книжки МДП протягом трьох місяців з дати її отримання митний орган надсилає матеріали претензії гарантійному об’єднанню.

Підготовка та подання гарантійному об’єднанню претензії здійснюється митним органом за кожною книжкою МДП окремо.

13.2. Відповідальність гарантійного об’єднання обмежується сумою 50000 доларів США в національній валюті України в перерахунку за курсом Національного банку України на день прийняття книжки МДП до оформлення митним органом України.

13.3. Сума претензії обчислюється для кожного конкретного випадку відповідно до вимог законодавства України, чинного на момент порушення митного законодавства при перевезенні товару із застосуванням книжки МДП. До цієї суми включаються податки та збори, які мали б бути сплачені при митному оформленні товару у вільне використання, а також відсоток за прострочення їх сплати.

13.4. Відповідно до законодавства України гарантійне об’єднання сплачує суму претензії виключно у національній валюті України за курсом Національного банку України, який застосовувався для розрахунків із зовнішньоекономічних операцій і діяв на день оформлення книжки МДП українською митницею на кордоні при ввезенні чи українською митницею відправлення товару при експорті.

14. Закриття книжки МДП у разі виявлення недостачі товару

У разі виявлення недостачі товару посадова особа митниці призначення закриває книжку МДП із застереженням. Про недостачу вантажу робиться запис у графі 27 відривного листка N 2 та графі 5 невідривного корінця N 2 книжки МДП.

Митниця призначення при встановленні вини користувача книжки МДП (перевізника, якому видано книжку МДП) у недостачі товару виставляє гарантійному об’єднанню відповідно до пункту 14 Порядку претензію на суму передбачених законодавством податків та зборів (обов’язкових платежів).

У цьому разі книжка МДП та транспортний засіб не затримуються.

15. Підтвердження належного виконання держателем книжки МДП операції МДП

Переконливими доказами належного виконання держателем книжки МДП операції МДП залежно від митного режиму, у якому був розміщений товар при перевезенні за операцією МДП, є завірені відбитками штампа «Під митним контролем» і відбитками ОНП посадової особи митниці призначення товаротранспортні документи, книжка МДП, реєстр передання держателем книжки МДП товаротранспортних документів посадовій особі митного органу, ПД, ПП та довідка з бази даних системи Safe TIR (комп’ютерної системи контролю за використанням і підтвердженням оформлення книжок МДП).

Якщо митниця призначення не підтверджує факту оформлення поданих гарантійним об’єднанням документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, то митний орган, що подав гарантійному об’єднанню документи про порушення операції МДП, забезпечує проведення експертних досліджень відбитків митних забезпечень, проставлених на документах, зазначених в абзаці першому цього пункту.

Якщо подані гарантійним об’єднанням документи, що підтверджують належне виконання держателем книжки МДП операції МДП, та письмове пояснення перевізника свідчать про отримання товару одержувачем (при ввезенні товару на митну територію України), то митний орган проводить додаткову перевірку на виконання вимог пункту 7 статті 8 Конвенції МДП. Цей самий митний орган забезпечує в разі потреби проведення експертного дослідження уповноваженим органом у галузі проведення експертиз (у разі наявності відповідного допуску на проведення експертиз — експертами митних лабораторій митних органів) відповідного відбитка печатки вантажоодержувача в товаротранспортних документах на предмет їх відповідності відбитку оригіналу такої печатки.

Копії матеріалів про результати експертних досліджень разом з матеріалами, що надавались для дослідження, направляються гарантійному об’єднанню.

16. Перелік документів, що подаються до гарантійного об’єднання разом з претензією за недоставку українським чи іноземним держателем книжки МДП товару при виконанні операції МДП

Разом з претензією за недоставку українським чи іноземним держателем книжки МДП товару при виконанні операції МДП до гарантійного об’єднання також подаються:

а) розрахунок нарахування податків та зборів (обов’язкових платежів) із зазначенням десятизначного коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі — УКТЗЕД), а також митної вартості товару, податку на додану вартість, мита та акцизного збору із посиланням на відповідні законодавчі акти, згідно з якими нараховано платежі.

(підпункт «а» глави 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 19.10.2010 р. N 1243)

У разі транзиту сума претензії обчислюється, виходячи з чотиризначного коду товару згідно з УКТЗЕД (у разі застосування згідно із законодавством такого чотирьохзначного коду). До цієї суми включаються суми податків та зборів (обов’язкових платежів), які мали б бути сплачені при митному оформленні вантажу у вільний обіг (з розрахунку максимальних ставок мита та акцизного збору, які дійсні для даної товарної підгрупи на момент взяття зобов’язання про доставку товару до митниці призначення);

б) копія міжнародної товаротранспортної накладної, ВМД, рахунку-фактури, а при ввезенні товару на митну територію України — ПП (ПД);

в) копія Повідомлення про порушення;

г) інші матеріали, що мають значення для розгляду справи.

17. Умови звільнення гарантійного об’єднання від сплати передбачених законодавством податків та зборів (обов’язкових платежів) за недоставку українським чи іноземним держателем книжки МДП товару при виконанні операції МДП

Гарантійне об’єднання звільняється від сплати передбачених законодавством податків та зборів (обов’язкових платежів) за недоставку українським чи іноземним держателем книжки МДП товару при виконанні операції МДП, якщо митні органи визнають достатніми докази того, що:

товар, зазначений у вантажному маніфесті книжки МДП, загинув чи його неможливо надалі використовувати внаслідок пошкодження під час ДТП, пожежі чи за надзвичайних або невідворотних обставин чи подій;

недостача товару була наслідком притаманних йому технічних властивостей та якостей;

товар і товаротранспортні документи не були доставлені в митницю призначення через їх виїмку чи арешт правоохоронними органами за умови, що така виїмка чи арешт правоохоронними органами відбулась на шляху його прямування або в митниці призначення і їй не передувало порушення перевізником правил перевезення на умовах Конвенції МДП.

Останній абзац пункту 17 стосується випадків, коли митні органи отримали достатні докази того, що товар не був вилучений або арештований правоохоронними органами не за місцем доставки товару під час (після) його вивантаження або часткової незаконної реалізації.

18. Відповідальність гарантійного об’єднання

Гарантійне об’єднання несе відповідальність не тільки за товари, перелічені в книжці МДП, а також за будь-які інші товари, які не перелічені в цій книжці, але містяться в запломбованій частині дорожнього транспортного засобу або в запломбованому контейнері. Гарантійне об’єднання не несе відповідальності за будь-які інші товари.

19. Порядок заповнення Журналу реєстрації книжок МДП

19.1. Журнал реєстрації ведеться з метою контролю за доставкою в митниці призначення товарів, які перевозяться із застосуванням книжки МДП.

19.2. Відповідальність за організацію зберігання та ведення Журналу реєстрації в структурному підрозділі митного органу до його здачі до архіву митниці покладається на начальника підрозділу.

19.3. Журнал реєстрації при в’їзді на митну територію України транспортних засобів, що перевозять товари із застосуванням книжки МДП, повинен вестись окремо від Журналу реєстрації при виїзді з митної території України таких транспортних засобів, для чого на титульній сторінці Журналу реєстрації в дужках робиться відповідний запис «в’їзд в Україну» або «виїзд з України». 

19.4. При реєстрації книжки МДП посадова особа митного органу, яка здійснила митне оформлення товару, робить в Журналі реєстрації такі записи:

у графі 1 — дата оформлення книжки МДП митним органом;

у графі 2 — реєстраційний номер книжки МДП, який присвоюється їй при оформленні в кожній митниці відправлення та кожній митниці призначення і зазначається в графі 21 вантажного маніфесту;

у графі 3 — серія та номер книжки МДП, присвоєні їй при виготовленні й нанесені типографським способом у графі 1 вантажного маніфесту на кожному відривному аркуші книжки МДП;

у графі 4 — назва гарантійного об’єднання, що видало книжку МДП, зазначена в графі 2 титульної сторінки обкладинки книжки МДП, і прізвище, адреса, країна реєстрації держателя книжки МДП, зазначені в графі 3 титульної сторінки та графі 4 вантажного маніфесту на кожному відривному листку книжки МДП;

у графі 5 — опис товару, його вага, кількість вантажних місць;

у графі 6 — державний(і) реєстраційний(і) номер(и) транспортного(их) засобу(ів), яким(и) здійснюється перевезення, дані, зазначені в графі 8 титульної сторінки та графі 7 вантажного маніфесту на кожному відривному аркуші книжки МДП;

у графі 7 — будь-які зауваження або дані про порушення, виявлені при митному оформленні товарів, а саме: вид порушення, вжиті заходи (складено протокол, вантаж затримано);

у графі 8 — прізвище посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення товарів.

Заступник начальника Управління
технологій митного контролю 

А. І. Сербайло 
Додаток 1
до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 
УкраїнаUkraineСВІДОЦТВО ПРО ДОПУЩЕННЯ
дорожнього транспортного засобу
до перевезення вантажів
під митними печатками і пломбами APPROVAL CERTIFICATE
of a road vehicle for the transport of goods
under Customs seal Свідоцтво   Certificate    Конвенція МДП від 14 листопада 1975 року
TIR Convention of 14th November 1975Ким видано: ________________________________________________________
                                                                           (назва компетентного органу)
Issued by ____________________________________________________________
                                                                                  (competent Authority) 

____________
* Проставлення X-подібної відмітки у відповідній клітинці.

Mark applicable alternative with an «X».

Дивись «Вказівки» на звороті.
Please see the «Important Notice» overleaf.

 
Дивись «Вказівки» на звороті.
Please see the «Important Notice» overleaf.

ВКАЗІВКИ1. Коли компетентний орган, який видав свідоцтво про допущення, вважає за
необхідне, до свідоцтва додаються фотографії і малюнки, завірені цим органом. У цьому разі кількість цих документів зазначається у рубриці N 6 свідоцтва.2. Свідоцтво супроводжує дорожній транспортний засіб. Воно повинне бути
оригіналом, а не фотокопією.3. Дорожні транспортні засоби пред’являються кожні два роки для перевірки та, коли це необхідно, для подовження строку дії свідоцтва компетентним органам країни, в якій цей транспортний засіб зареєстрований, або, якщо мова йде про незареєстрований транспортний засіб, — компетентним органам країни, в якій проживає його власник або користувач.4. Якщо дорожній транспортний засіб більше не відповідає технічним вимогам,
встановленим процедурою допущення, то, перш ніж використовувати його для перевезення вантажів із застосуванням книжок МДП, він повинен набути того стану, який був підставою для його допущення, для того, щоб знову відповідати цим технічним вимогам.5. Якщо основні характеристики дорожнього транспортного засобу змінені, то допущення цього транспортного засобу втрачає силу і воно підлягає процедурі нового допущення компетентним органом, перш ніж його можна буде використовувати для перевезення вантажів із застосуванням книжок МДП.IMPORTANT NOTICE1. When the authority which has granted the approval deems it necessary, photographs or diagrams authenticated by the authority shall be attached to the approval certificate. The number of those documents shall then be inserted by the competent authority, under item No. 6 of the certificate.2. The certificate shall be kept on the road vehicle. This must be the original of the
certificate, not, however, a photocopy.3. Road vehicles shall be produced every two years, for the purposes of inspection and of renewal of approval where appropriate, to the competent authorities of the country in which the vehicle is registered or, in the case of unregistered vehicles, of the country in which the owner or user is resident.4. If a road vehicle no longer complies with the technical conditions prescribed for its approval, it shall, before it can be used for the transport of goods under cover of TIR Garnets, be restored to the condition which had justified its approval so as to comply again with the said technical conditions.5. If the essential characteristics of a road vehicle are changed, the vehicle shall cease to be covered by the approval and shall be re-approved by the competent authority before it can be used for the transport of goods under cover of TIR Garnets
Заступник начальника Управління
технологій митного контролю 

А. І. Сербайло 
Додаток 2
до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 

ЖУРНАЛ
реєстрації книжок МДП

_____________________________ митниці

Розпочато: ___________________

Закінчено: ___________________

Дата оформл. книжки МДП Порядковий номер книжки МДП Серія, номер книжки МДП Гарантійне об’єднання, що видало книжку МДП, та держателя книжки МДП Опис вантажу, вага, к-ть вантажних місць, к-ть накладених пломб, печаток або розпізнавальних знаків Державний номерний знак транспортного засобу Зауваження або дані про порушення при митному оформленні товарів Посадова особа митного органу, яка здійснила митне оформлення товарів 
Заступник начальника Управління
технологій митного контролю 

А. І. Сербайло 
Додаток 3
до Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 

Повідомлення про порушення умов перевезення товарів при виконанні операції МДП

Держателю книжки МДП або гарантійному об’єднанню
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
       (назва користувача книжки МДП або гарантійного об’єднання, країни та його адреса) 

На підставі ст. 11 Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року _______________________ регіональна митниця (митниця) повідомляє Вас про порушення умов перевезення товарів при виконанні операції МДП

за книжкою МДП N _____________________.

Якщо протягом трьох місяців із дня отримання цього повідомлення Ви не надасте переконливих доказів належного виконання операції МДП, то митниця має право відповідно до ст. 11 Конвенції МДП висунути Вам вимогу про сплату передбачених законодавством податків та зборів (обов’язкових платежів) за недоставку товарів при виконанні операції МДП.

Додаток: копія відривного листка N 1 книжки МДП N ________________.

Начальник _____________________
                                 (регіональної митниці
                                           (митниці)) 
________________
(підпис, дата) 
__________________
(ініціали, прізвище) 
М. П.     

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 19.10.2010 р. N 1243)

Часті питання про міжнародні Вантажні перевезення:

Якщо Вам потрібні вантажні перевезення за кордон то треба врахувати кілька деталей. Перевезення вантажів з Європи може здійснюватися як окремими машинами, так і в складі збірних вантажів.
💡 Вартість перевезень в Європу залежить перш за все від країни, ваги, габаритів і відстані перевезення вантажу. Також треба враховувати з TIR або можливо по CMR. Якщо все одно (а без ТІРа дешевше) — навіщо платити більше!
💡 Зазвичай вартість перевезення фурою з вантажем в 22т складає в середньому 1 € / км, якщо вантаж в габаритах. Актуальні ціни на міжнародні перевезення вантажів дивіться тут.
💡 Ціна на міжнародні перевезення вантажів є досить гнучко, та ще залежить від сезону, напрямку перевезення, а також кількості виданих країною дозволів на вантажні перевезення.
💡 Негабаритний вантаж — це вантаж довжиною понад 20 м і шириною більше 2,5 м, висотою понад 4 м.
Доставка великогабаритних вантажів зазвичай здійснюється із залученням спеціального автотранспорту. Сьогодні найчастіше використовуються спеціальні низькорамні трали різної вантажопідйомності.
💡 Ціна послуги трала залежить від ваги та довжини вантажу, і відстані перевезення. В цілому послуги трала дорожче ніж фура довгомір на 40-50% Ціна трала стартує від 35 грн / км. Актуальні ціни на негабаритні перевезення дивіться тут.
💡 Також є ціна за міжнародне перевезення великогабарітних вантажів трактора/ комбайна (з Білорусіі, з Польші, з Німеччини)
Ціна тут вже договірна, та залежить ще від того чи далеко подаватися під навантаження нашому водю, чи він там по місту.
Актуальні ціни на міжнародні негабаритні перевезення дивіться тут
Для того, щоб заощадити на міжміських перевезеннях вантажів по Україні ми рекомендуємо дочекатися попутної машини і оплатити перевезення в одну сторону, або заповнити не всю машину (відповідно оплативши її частково) та відправити вантаж довантаженням у вашому напрямку.
💡Якщо це міжнародні вантажні перевезення, тоді вигідно перевозити від 1 палети в складі збірного вантажу.
💡 Якщо це міжнародний переїзд і потрібно перевезти речі в Європу з України, тоді вигідно перевозити окремою невеликою машиною або також в складі збірного вантажу догрузом.
💡Для того, щоб заощадити на міжміських перевезеннях вантажів по Україні ми рекомендуємо дочекатися попутної машини і оплатити перевезення в одну сторону, або заповнити не всю машину (відповідно оплативши її частково) та відправити вантаж довантаженням у вашому напрямку.
💡 Якщо це міжнародний переїзд і потрібно перевезти речі в Європу з України, тоді вигідно перевозити окремою невеликою машиною або також в складі збірного вантажу догрузом.
💡 Також можна не наймати вантажників і перенести завантажити / розватажити речі власними силами, або за допомогою нашого водія.

Комментарии

Комментарий

Почему выбирают нас?

 • Свой автопарк
 • 100% подача машины
 • Возможен догруз
 • Оплата в одну сторону,попутные перевозки
Получить расчет стоимости моей перевозки сейчас!
 • <script type="text/javascript">
   (function(d, w, s) {
  	var widgetHash = '3xkl57076j0kpqo8gnpk', gcw = d.createElement(s); gcw.type = 'text/javascript'; gcw.async = true;
  	gcw.src = '//widgets.binotel.com/getcall/widgets/'+ widgetHash +'.js';
  	var sn = d.getElementsByTagName(s)[0]; sn.parentNode.insertBefore(gcw, sn);
   })(document, window, 'script');
  </script> 
 • ЛУЧШАЯ ЦЕНА
  В ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ!
  -->